Voksen gåsebille

Gåsebiller – og ikke mindst deres larver er til stadig irritation for haveejere fra midten af maj, og sommeren over. De voksne gåsebiller fordi de sværmer når man selv er i haven, nemlig når solen skinner, og larverne fordi de kan ødelægge græsplænen, idet de lever af græsrødder.

De voksne gåsebiller sværmer fra midten af maj og frem til juni, hvor hunnerne lægger æg, ved at grave sig ned i jorden. Derefter graver de sig igen op, og kan lægge flere æg andre steder. De voksne biller lever fortrinsvis af løvtræers blade, frugter og blomster, og udgør ikke nogen stor skadevirkning. Det er larverne der har skylden for de største gener for haveejere, idet de kan ødelægge store græsarealer med afgnavning af græsrødder.

Bekæmpelse af gåsebiller

Det er stort set ikke muligt at gøre noget ved de voksne biller. De kan ikke indfanges, og kun insektgift kan gøre noget ved dem, men da bekæmpelsen er begrænset til ens egen have, er det spild af tid at forsøge at ramme de voksne gåsebiller. I stedet kan man forsøge at forringe deres levevilkår. Da gåsebillerne jo foretrækker tør, sandet jord, gælder det om at tilføre jorden noget fugtighed. Det gøres bedst ved at tilføre græsplænen en topdressing hvert år, bestående af kompost, som med tiden forbedrer plænens evne til at holde på fugt, og dermed forringer gåsebillernes æglægningsvilkår.

Har man angreb af gåsebillelarver, kan man forsøge at bekæmpe dem med nedvanding af rovnematoder. Dette gøres bedst i august, idet larverne klækkes i juli/august, og er i de øverste jordlag først i deres livscyklus. Rovnematoder er rundorme, som findes naturligt i jorden, men de kan også købes som middel til bekæmpelse af gåsebillelarverne. Så skal man blot opløse pakningens indhold i vand, og vande den ned i græsplænen.her vil nematoderne så parasitere på larverne, der efterhånden vil dø.

Jeg har ikke kunnet finde særlig mange steder at købe rovnematoder, du kan dog læse mere om gåsebiller her

Der er også set eksempler på at nedvanding af myregiften Baythion kan have en effekt – Dog er Baythion ikke godkendt til dette formål, og generelt bør man undgå brug af gifte i sin have.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close